Bądź na bieżąco
zapisz się do newslettera

Wyniki finansowe

Za IVQ 2008 dane podawane w tys. zł.

Dane z 2011 oraz dane za IQ i IIQ 2010 są zgodne z MSR.

 

Rachunek wyników 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Przychody netto 12 075 400,00 17 433 700,00 25 855 700,00 28 827 700,00 23 764 300,00 24 440 000,00 7 229 400,00
Zysk ( strata) na sprzedaży -398 585,00 -521 123,00 -346 888,00 -233 828,00 -2 887 790,00 -5 717 050,00 -176 564,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -436 284,00 -436 139,00 -200 647,00 100 517,00 -1 662 090,00 -3 386 130,00 -1 573 800,00
Zysk (strata) brutto -466 647,00 -494 853,00 -113 834,00 23 873,80 -2 990 200,00 -2 990 200,00 -4 435 700,00
Zysk (strata) netto -358 299,00 -391 872,00 -42 133,00 78 929,30 -2 442 630,00 -4 725 040,00 -4 591 980,00
Amortyzacja 230 272,00 289 226,00 545 386,00 549 600,00 2 626 130,00 3 170 400,00 2 926 280,00
EBITDA
Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/ EUR) -0,07 -0,08 -0,01 0,01 -0,31 -0,60 -0,58
   
Przepływy pieniężne 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -430 952,00 379 302,00 6 492 610,00 -6 467 660,00 2 038 970,00 390 325,00 2 125 980,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -271 018,00 -2 945 380,00 -23 618 900,00 -8 615 090,00 -3 993 990,00 2 077 660,00 -2 328 260,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1,100,850 00 2,588,320 00 17,873,600 00 13,997,700 00 2,138,120 00 -2,721,290 00 342,587 00
   
Bilans 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aktywa razem 9 696 110,00 13 133 100,00 36 421 600,00 28 257 700,00 48 035 500,00 39 388 200,00 34 625 900,00
Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 24 907,30 0,00 0,00
Należności krótkoterminowe 790 088,00 1 010 370,00 1 175 350,00 1 423 140,00 897 382,00 1 790 320,00 858 742,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 454 223,00 476 458,00 1 223 750,00 138 715,00 321 816,00 68 515,50 208 817,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 520 420,00 7 819 730,00 25 756 900,00 17 191 900,00 21 162 900,00 35 594 100,00 35 423 700,00
Zobowiązania długoterminowe 1 030 210,00 1 272 710,00 8 542 160,00 12 111 800,00 11 754 800,00 1 186 340,00 391 256,00
Zobowiązania krótkoterminowe 2 365 780,00 4 333 570,00 9 427 580,00 4 955 210,00 9 201 510,00 18 774 300,00 19 306 000,00
Kapitał własny 6 175 680,00 5 313 340,00 10 664 700,00 11 065 800,00 8 623 190,00 3 794 140,00 -797 847,00
Kapitał podstawowy 5 065 000,00 5 065 000,00 7 878 890,00 7 878 890,00 7 878 890,00 7 878 890,00 7 878 890,00
Liczba akcji 5 065 000,00 5 065 000,00 7 878 890,00 7 878 890,00 7 878 890,00 7 878 890,00 7 878 890,00
Wartość księgowa na jedną akcje 1,22 1,49 1,35 1,40 1,09 0,48 -0,10
Salon Opon

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania wykonanych akcji użytkownika oraz zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.