Bądź na bieżąco
zapisz się do newslettera

Raporty bieżące

Data Numer raportu Tytuł Pobierz
2015-10-01 RB nr 40/2015 ORZEŁ SA: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 09 listopada 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. w upadłości układowej
2015-09-29 RB nr 39/2015 Orzeł SA: Informacje dotyczące wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację
2015-09-24 RB nr 38/2015 Orzeł SA: Wypłata pierwszej transzy zobowiązań układowych
2015-09-22 RB nr 37/2015 Orzeł SA: Uprawomocnienie postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego
2015-09-04 RB nr 36/2015 Orzeł SA: deklaracje obligatariuszy uprawnionych z obligacji serii B w sprawie planowanej emisji obligacji serii C
2015-09-04 RB nr 35/2015 Orzeł SA: Zakończenie postępowania upadłościowego
2015-08-28 RB nr 34/2015 Orzeł SA: Informacje dla Obligatariuszy
2015-08-28 RB nr 33/2015 Orzeł SA: Uprawomocnienie się postanowienia sądu w sprawie zatwierdzenia układu
2015-08-14 RB nr 32/2015 ORZEŁ SA: Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2015 roku
2015-08-10 RB nr 31/2015 ORZEŁ SA: Wybór biegłego rewidenta
2015-07-23 RB nr 30/2015 Orzeł SA: Zatwierdzenie układu z wierzycielami
2015-07-09 RB nr 29/2015 Orzeł SA: Posiedzenie Sądu w sprawie zatwierdzenia układu z wierzycielami
2015-06-23 RB nr 28/2015 Orzeł SA: Powołanie członka Zarządu na nową kadencję
2015-06-23 RB nr 27/2015 Orzeł SA: Złożenie uzupełnionego wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację.
2015-06-23 RB nr 5/2015 ESPI Orzeł SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Orzeł S.A. w upadłości układowej w dniu 22.06.2015 roku – korekta raportu nr RB 4/2015 ESPI
2015-06-22 RB nr 4/2015 ESPI Orzeł SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Orzeł S.A. w upadłości układowej w dniu 22.06.2015 roku.
2015-06-22 RB nr 26/2015 Orzeł SA: Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki Orzeł S.A. w upadłości układowej w dniu 22 czerwca 2015 roku
2015-06-03 RB nr 25/2015 Orzeł SA: Zawarcie układu z wierzycielami
2015-06-01 RB nr 24/2015 Orzeł SA: Zawieszenie notowań papierów wartościowych
2015-05-20 RB nr 23/2015 ORZEŁ SA: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 22 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. w upadłości układowej
2015-05-15 RB nr 22/2015 ORZEŁ SA: Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2015 roku
2015-05-12 RB nr 21/2015 Orzeł SA: Wyznaczenie terminu zgromadzenia wierzycieli
2015-05-06 RB nr 20/2015 Orzeł SA: Informacje dotyczące wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację
2015-04-30 RB nr 19/2015 Orzeł SA: Wyznaczenie terminu zgromadzenia wierzycieli
2015-04-27 RB nr 18/2015 Orzeł SA: Informacje dotyczące wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację
2015-04-21 RB nr 17/2015 Orzeł SA: Informacje dotyczące rozprawy sądowej z wniosku o pozbawienie upadłego prawa zarządu oraz o zmianę trybu postępowania upadłościowego Emitenta
2015-04-20 RB nr 16/2015 Orzeł SA: Jednostkowy raport roczny za 2014 rok
2015-04-16 RB nr 15/2015 Orzeł SA: Zmiana harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2015-04-15 RB nr 14/2015 Orzeł SA: Postanowienie Sądu w sprawie rejestracji zmian w Statucie Spółki
2015-04-13 RB nr 13/2015 Orzeł SA: Informacje dotyczące publikacji przez Grupę Recykl S.A. planów przejęcia przedsiębiorstwa Emitenta
2015-04-10 RB nr 12/2015 Orzeł SA: Informacje dotyczące zawarcia porozumienia przez Emitenta
2015-04-09 RB nr 11/2015 Orzeł SA: Informacje dotyczące rozprawy sądowej z wniosku o pozbawienie upadłego prawa zarządu oraz o zmianę trybu postępowania upadłościowego Emitenta
2015-03-05 RB nr 10/2015 ORZEŁ SA: Zatwierdzenie listy wierzytelności
2015-02-23 RB nr 03/2015 ESPI ORZEŁ SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ORZEŁ S.A. w upadłości układowej w dniu 23.02.2015 roku
2015-02-23 RB nr 09/2015 ORZEŁ SA: Treść uchwał podjętych na NWZ spółki ORZEŁ S.A. w upadłości układowej w dniu 23 lutego 2015 roku
2015-02-20 RB nr 08/2015 ORZEŁ SA: Złożenie uzupełnionego wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację.
2015-02-19 RB nr 07/2015 Orzeł SA: Informacje dotyczące rozprawy sądowej z wniosku o pozbawienie upadłego prawa zarządu oraz o zmianę trybu postępowania upadłościowego Emitenta
2015-02-13 RB nr 06/2015 ORZEŁ SA: Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku
2015-01-27 RB nr 05/2015 ORZEŁ SA: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 23 lutego 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. w upadłości układowej
2015-01-26 RB nr 04/2015 ORZEŁ SA: Złożenie do sądu uzupełnionych propozycji układowych.
2015-01-22 RB nr 02/2015 ESPI ORZEŁ SA: Otrzymanie Zawiadomienia od Akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji
2015-01-22 RB nr 01/2015 ESPI ORZEŁ SA: Otrzymanie Zawiadomienia od Akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji
2015-01-21 RB nr 03/2015 ORZEŁ SA: Złożenie wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację.
2015-01-14 RB nr 02/2015 ORZEŁ SA: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-08 RB nr 01/2015 Orzeł SA: Informacje dotyczące zawieszenia postępowania w sprawie z wniosku jednego z dostawców
2014-12-19 RB nr 57/2014 Orzeł SA: Informacje dotyczące rozprawy sądowej z wniosku o pozbawienie upadłego prawa zarządu oraz o zmianę trybu postępowania upadłościowego Emitenta
2014-12-17 RB nr 56/2014 Orzeł SA: Informacje dotyczące ugody sądowej zawartej przez spółkę
2014-12-15 RB nr 55/2014 ORZEŁ SA: Informacje dotyczące wniosku o ustanowienie zarządcy z jednoczesnym wnioskiem o zmianę trybu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta
2014-11-14 RB nr 54/2014 ORZEŁ SA: Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2014
2014-11-13 RB nr 53/2014 ORZEŁ SA: Zwolnienie z obowiązku sporządzania sprawozdania skonsolidowanego
2014-11-13 RB nr 52/2014 ORZEŁ SA: Likwidacji spółki zależnej Astor S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
2014-11-13 RB nr 51/2014 ORZEŁ SA: Wybór biegłego rewidenta
2014-11-04 RB nr 50/2014 ORZEŁ SA: Informacja dla Obligatariuszy
2014-10-30 RB nr 49/2014 ORZEŁ SA: Informacje dotyczące oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku spółki zależnej Astor S.A. w Ożarowie Mazowieckim
2014-10-24 RB nr 48/2014 ORZEŁ SA: Postanowienie Sądu w sprawie rejestracji zmian w Statucie Spółki – korekta raportu bieżącego nr 47/2014
2014-10-21 RB nr 47/2014 ORZEŁ SA: Postanowienie Sądu w sprawie rejestracji zmian w Statucie Spółki
2014-10-14 RB nr 46/2014 ORZEŁ SA: Informacje dotyczące wniosku o ustanowienie zarządcy z jednoczesnym wnioskiem o zmianę trybu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta
2014-10-02 RB nr 45/2014 ORZEŁ SA: Prognozy wyników finansowych
2014-09-29 RB nr 44/2014 ORZEŁ SA: Informacja dotycząca złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku spółki zależnej Astor S.A. w Ożarowie Mazowieckim
2014-09-22 RB nr 43/2014 ORZEŁ SA: Informacja dla Obligatariuszy
2014-09-16 RB nr 42/2014 ORZEŁ SA: Informacja dla Obligatariuszy
2014-09-15 RB nr 41/2014 ORZEŁ SA: Postanowienie w przedmiocie wyłączenia mienia z masy upadłości
2014-09-08 RB nr 40/2014 Orzeł SA: Prawomocność postanowienia Sądu w sprawie ogłoszenia upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu.
2014-09-05 RB nr 39/2014 ORZEŁ SA: Rozwiązanie umowy z PARP o dofinansowanie projektu ze środków unijnych.
2014-09-02 RB nr 38/2014 ORZEŁ SA: Wezwanie do wykupu obligacji serii B
2014-08-27 RB nr 03/2014 ESPI ORZEŁ SA: Otrzymanie Zawiadomienia od Akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji
2014-08-25 RB nr 37/2014 ORZEŁ SA: Informacja dla Obligatariuszy
2014-08-22 RB nr 36/2014 ORZEŁ SA: Zgłoszenie propozycji wykupu obligacji serii B w zamian za wyemitowane obligacje serii C
2014-08-14 RB nr 35/2014 ORZEŁ SA: Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2014 roku
2014-08-08 RB nr 34/2014 ORZEŁ SA: Informacje dotyczące wykupu obligacji serii B
2014-06-30 RB nr 02/2014 ESPI ORZEŁ SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ORZEŁ S.A. w upadłości układowej w dniu 27.06.2014r.
2014-06-30 RB nr 33/2014 ORZEŁ SA: Odwołanie członka Rady Nadzorczej
2014-06-30 RB nr 32/2014 ORZEŁ SA: Treść uchwał podjętych na ZWZ spółki ORZEŁ S.A. w dniu 27 czerwca 2014 roku
2014-06-12 RB nr 31/2014 ORZEŁ SA: Jednostkowy raport roczny ORZEŁ SA za rok 2013 - korekta
2014-06-11 RB nr 30/2014 ORZEŁ SA: Zmiana Animatora Rynku
2014-06-04 RB nr 29/2014 ORZEŁ SA: Wycena linii technologicznej do recyklingu opon samochodowych
2014-06-04 RB nr 28/2014 ORZEŁ SA: Zmiany w porządku obrad ZWZ oraz projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza
2014-06-01 RB nr 27/2014 ORZEŁ SA: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orzeł S.A. w upadłości układowej
2014-06-01 RB nr 26/2014 ORZEŁ SA: Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ORZEŁ za rok 2013
2014-06-01 RB nr 25/2014 ORZEŁ SA: Jednostkowy raport roczny ORZEŁ SA za rok 2013
2014-05-31 RB nr 24/2014 ORZEŁ SA: Zmiana harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
2014-05-18 RB nr 23/2014 ORZEŁ SA: Informacje dla Obligatariuszy
2014-05-15 RB nr 22/2014 ORZEŁ SA: Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku
2014-05-13 RB nr 21/2014 ORZEŁ SA: Informacje dla Obligatariuszy
2014-05-05 RB nr 20/2014 Orzeł SA: Informacje dotyczące postępowania egzekucyjnego prowadzonego na wniosek dostawców
2014-04-28 RB nr 19/2014 ORZEŁ SA: Informacje dla Obligatariuszy
2014-04-15 RB nr 18/2014 Orzeł SA: Informacje o rozprawie w sprawie ogłoszenia upadłości ORZEŁ S.A.
2014-04-10 RB nr 17/2014 ORZEŁ SA: Raport miesięczny – marzec 2014
2014-04-10 RB nr 16/2014 Orzeł SA: Informacje o rozprawie w sprawie ogłoszenia upadłości ORZEŁ S.A.
2014-04-08 RB nr 15/2014 Orzeł SA: Zmiana umowy kredytu
2014-04-08 RB nr 14/2014 Orzeł SA: Informacje dotyczące postępowania egzekucyjnego prowadzonego na wniosek dostawców
2014-03-11 RB nr 13/2014 ORZEŁ SA: Raport miesięczny – luty 2014
2014-03-09 RB nr 12/2014 Orzeł SA: Informacje dotyczące wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu
2014-02-24 RB nr 11/2014 ORZEŁ SA: Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2014-02-17 RB nr 10/2014 Orzeł SA: Zabezpieczenie praw majątkowych na majątku spółki
2014-02-17 RB nr 09/2014 Orzeł SA: Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zwarcia układu
2014-02-14 RB nr 08/2014 ORZEŁ SA: Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku
2014-02-10 RB nr 07/2014 ORZEŁ SA: Raport miesięczny – styczeń 2014
2014-02-03 RB nr 06/2014 Orzeł SA: Informacje bieżące ze Spółki
2014-02-03 RB nr 01/2014 ESPI ORZEŁ SA: Otrzymanie Zawiadomienia od Akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji
2014-01-16 RB nr 05/2014 Orzeł SA: Nabycie obligacji serii B przez spółkę zależną
2014-01-13 RB nr 04/2014 ORZEŁ SA: Raport miesięczny – grudzień 2013
2014-01-13 RB nr 03/2014 ORZEŁ SA: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku - Korekta
2014-01-08 RB nr 02/2014 ORZEŁ SA: Wybór biegłego rewidenta
2014-01-08 RB nr 01/2014 ORZEŁ SA: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
2013-12-13 RB nr 44/2013 ORZEŁ SA: Wezwanie do wykupu obligacji serii B
2013-12-10 RB nr 43/2013 ORZEŁ SA: Raport miesięczny – listopad 2013
2013-12-04 RB nr 42/2013 ORZEŁ SA: Informacje dla Obligatariuszy posiadających obligacje serii B
2013-11-28 RB nr 41/2013 ORZEŁ SA: Sprzedaż nieruchomości
2013-11-28 RB nr 40/2013 ORZEŁ SA: Informacje dotyczące spłaty odsetek od obligacji serii B
2013-11-20 RB nr 39/2013 ORZEŁ SA: Opóźnienie w spłacie odsetek od obligacji serii B
2013-11-14 RB nr 38/2013 ORZEŁ SA: Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 roku
2013-11-12 RB nr 37/2013 ORZEŁ SA: Raport miesięczny – październik 2013
2013-11-08 RB nr 36/2013 ORZEŁ SA: Podpisanie z PARP umowy o dofinansowanie projektu ze środków unijnych
2013-10-24 RB nr 35/2013 ORZEŁ SA: Rezygnacja Członka Zarządu
2013-10-21 RB nr 07/2013 ESPI ORZEŁ SA: Otrzymanie Zawiadomienia od Akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji
2013-10-10 RB nr 33/2013 ORZEŁ SA: Raport miesięczny – wrzesień 2013
2013-10-10 RB nr 32/2013 ORZEŁ SA: Informacja o otrzymaniu dotacji
2013-09-10 RB nr 31/2013 ORZEŁ SA: Raport miesięczny – sierpień 2013
2013-09-05 RB nr 30/2013 ORZEŁ SA: Wypowiedzenie umowy pośrednictwa i sprzedaży granulatu gumowego
2013-08-27 RB nr 06/2013 ESPI ORZEŁ SA: Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
2013-08-14 RB nr 29/2013 ORZEŁ SA: Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2013 roku
2013-08-10 RB nr 28/2013 ORZEŁ SA: Raport miesięczny – lipiec 2013
2013-07-10 RB nr 27/2013 ORZEŁ SA: Raport miesięczny – czerwiec 2013
2013-07-04 RB nr 26/2013 ORZEŁ SA: Informacje dotyczące Wniosku Akcjonariuszy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2013-06-29 RB nr 05/2013 ESPI ORZEŁ SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki ORZEŁ S.A. w dniu 28.06.2013r.
2013-06-29 RB nr 25/2013 ORZEŁ SA: Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2013-06-29 RB nr 24/2013 ORZEŁ SA: Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
2013-06-29 RB nr 23/2013 ORZEŁ SA: Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki ORZEŁ S.A. w dniu 28 czerwca 2012 roku
2013-06-10 RB nr 22/2013 ORZEŁ SA: Raport miesięczny – maj 2013
2013-06-08 RB nr 21/2013 ORZEŁ SA: Zmiany w porządku obrad ZWZA oraz projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza
2013-06-08 RB nr 04/2013 ESPI ORZEŁ SA: Zmiany w porządku obrad ZWZA oraz projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza
2013-06-04 RB nr 03/2013 ESPI ORZEŁ SA: Otrzymanie Zawiadomienia od Akcjonariusza o zwiększeniu udziału procentowego w głosach
2013-06-04 RB nr 02/2013 ESPI ORZEŁ SA: Otrzymanie Zawiadomienia od Akcjonariusza o zmianie stanu posiadania
2013-06-04 RB nr 01/2013 ESPI ORZEŁ SA: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orzeł S.A.
2013-05-31 RB nr 20/2013 ORZEŁ SA: Zmiana warunków umowy kredytu
2013-05-31 RB nr 19/2013 ORZEŁ SA: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orzeł S.A.
2013-05-31 RB nr 18/2013 ORZEŁ SA: Skonsolidowany raport roczny GK ORZEŁ za rok 2012
2013-05-31 RB nr 17/2013 ORZEŁ SA: Jednostkowy raport roczny ORZEŁ SA za rok 2012
2013-05-27 RB nr 16/2013 ORZEŁ SA: Rezygnacja z dotacji w ramach działania 4.4
2013-05-15 RB nr 15/2013 ORZEŁ SA: Skonsolidowany raport kwartalny– I kwartał 2013
2013-05-10 RB nr 14/2013 ORZEŁ SA: Raport miesięczny – kwiecień 2013
2013-04-10 RB nr 13/2013 ORZEŁ SA: Raport miesięczny – marzec 2013
2013-03-29 RB nr 12/2013 ORZEŁ SA: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2012
2013-03-29 RB nr 11/2013 ORZEŁ SA: Rezygnacja z dotacji w ramach działania 1.7
2013-03-19 RB nr 10/2013 ORZEŁ SA: Wpływ zaliczki w ramach działania 1.4 PO IG
2013-03-19 RB nr 09/2013 ORZEŁ SA: Powołanie prokurenta Spółki
2013-03-19 RB nr 08/2013 ORZEŁ SA: Rezygnacja Członka Zarządu
2013-03-14 RB nr 07/2013 ORZEŁ SA: Raport miesięczny – luty 2013
2013-02-14 RB nr 06/2013 ORZEŁ SA: Raport miesięczny – styczeń 2013
2013-02-14 RB nr 05/2013 ORZEŁ SA: Skonsolidowany raport kwartalny– IV kwartał 2012
2013-01-31 RB nr 04/2013 ORZEŁ S.A.: Zmiana podmiotu świadczącego usługi Autoryzowanego Doradcy
2013-01-25 RB nr 03/2013 ORZEŁ SA: Podpisanie dwóch umów kredytu
2013-01-15 RB nr 02/2013 ORZEŁ SA: Raport miesięczny – grudzień 2012
2013-01-15 RB nr 01/2013 ORZEŁ SA: Harmonogram przekazywania raportów okresowych
2012-12-27 RB nr 76/2012 ORZEŁ SA: Zmiana terminu wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
2012-12-21 RB nr 75/2012 ORZEŁ SA: Deklaracje ograniczające rozporządzanie akcjami Spółki
2012-12-21 RB nr 09/2012 ESPI ORZEŁ SA: Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
2012-12-21 RB nr 08/2012 ESPI ORZEŁ SA: Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
2012-12-21 RB nr 07/2012 ESPI ORZEŁ SA: Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
2012-12-14 RB nr 74/2012 ORZEŁ SA: Raport miesięczny – listopad 2012
2012-12-07 RB nr 73/2012 ORZEŁ SA: Likwidacja Spółki zależnej
2012-12-04 RB nr 72/2012 ORZEŁ SA: Treść uchwał podjętych na NWZA spółki ORZEŁ S.A. w dniu 30 listopada 2012 roku
2012-12-04 RB nr 06/2012 ESPI ORZEŁ SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki ORZEŁ S.A. w dniu 30.11.2012r.
2012-11-19 RB nr 05/2012 ESPI ORZEŁ SA: Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
2012-11-14 RB nr 71/2012 ORZEŁ SA: Skonsolidowany raport kwartalny– III kwartał 2012
2012-11-14 RB nr 70/2012 ORZEŁ SA: Raport miesięczny – październik 2012
2012-10-31 RB nr 69/2012 ORZEŁ SA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2012-10-31 RB nr 68/2012 ORZEŁ SA: Rezygnacja Członka Zarządu
2012-10-31 RB nr 67/2012 ORZEŁ SA: Podpisanie umowy z NCBiR o dofinansowania projektu ze środków unijnych
2012-10-30 RB nr 66/2012 ORZEŁ SA: Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A
2012-10-22 RB nr 65/2012 ORZEŁ SA Informacja o przyznaniu przez NCBiR dofinansowania ze środków unijnych
2012-10-15 RB nr 64/2012 ORZEŁ SA: Raport miesięczny – wrzesień 2012
2012-10-15 RB nr 63/2012 ORZEŁ SA: Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - wrzesień 2012 r.
2012-09-14 RB nr 62/2012 ORZEŁ SA: Raport miesięczny – sierpień 2012
2012-09-14 RB nr 61/2012 ORZEŁ SA: Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - sierpień 2012 r.
2012-09-04 RB nr 60/2012 ORZEŁ SA: Postanowienie Sądu w sprawie zmian w KRS - załącznik
2012-09-04 RB nr 59/2012 ORZEŁ SA: Postanowienie Sądu w sprawie zmian w KRS
2012-08-20 RB nr 58/2012 ORZEŁ SA: Wybór biegłego rewidenta
2012-08-20 RB nr 57/2012 ORZEŁ SA: Podpisanie kolejnych aneksów do kontraktu na dostawę granulatu gumowego
2012-08-20 RB nr 56/2012 ORZEŁ SA: Realizacja drugiego i trzeciego etapu programu motywacyjnego
2012-08-14 RB nr 55/2012 ORZEŁ SA: Skonsolidowany raport kwartalny– II kwartał 2012
2012-08-14 RB nr 54/2012 ORZEŁ SA: Jednostkowy raport kwartalny– II kwartał 2012
2012-08-14 RB nr 53/2012 ORZEŁ SA: Raport miesięczny – lipiec 2012
2012-08-14 RB nr 52/2012 ORZEŁ SA: Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - lipiec 2012 r.
2012-08-10 RB nr 51/2012 ORZEŁ S.A.: Utworzenie Oddziału Spółki
2012-08-10 RB nr 50/2012 ORZEŁ S.A.: Postanowienie Sądu w sprawie wpisu spółki salon-opon.com S.A. do KRS
2012-07-25 RB nr 49/2012 ORZEŁ SA: Informacja o wpływie rozliczenia końcowego w ramach Działania 8.2 PO IG
2012-07-16 RB nr 48/2012 ORZEŁ S.A.: Zawiązanie spółki salon-opon.com S.A.
2012-07-13 RB nr 47/2012 ORZEŁ SA: Podpisanie aneksu do kontraktu na dostawę granulatu gumowego
2012-07-13 RB nr 46/2012 ORZEŁ SA: Raport miesięczny – czerwiec 2012
2012-07-13 RB nr 45/2012 ORZEŁ SA: Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - czerwiec 2012 r.
2012-06-30 RB nr 04/2012 ESPI ORZEŁ SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki ORZEŁ S.A. w dniu 29.06.2012r.
2012-06-30 RB nr 44/2012 ORZEŁ SA: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku
2012-06-30 RB nr 43/2012 ORZEŁ SA: Zmiana składu Rady Nadzorczej
2012-06-30 RB nr 42/2012 ORZEŁ SA: Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki ORZEŁ S.A. w dniu 29 czerwca 2012 roku
2012-06-28 RB nr 41/2012 ORZEŁ SA: Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgodny na utworzenie spółki
2012-06-18 RB nr 40/2012 ORZEŁ SA: Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2011 – uzupełnienie raportu
2012-06-18 RB nr 39/2012 ORZEŁ SA: Naruszenie regulacji określonych w § 6 ust 11 i 12 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO
2012-06-15 RB nr 38/2012 ORZEŁ SA: Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2011
2012-06-15 RB nr 37/2012 ORZEŁ SA: Raport miesięczny – maj 2012 powtórzenie (z braku załącznika)
2012-06-15 RB nr 36/2012 ORZEŁ SA: Raport miesięczny – maj 2012
2012-06-15 RB nr 35/2012 ORZEŁ SA: Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - maj 2012 r.
2012-05-31 RB nr 34/2012 ORZEŁ SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2012-05-31 RB nr 03/2012 ESPI ORZEŁ SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2012-05-25 RB nr 33/2012 ORZEŁ SA: Spłata kredytu nieodnawialnego
2012-05-25 RB nr 32/2012 ORZEŁ SA: Informacja o wpływie rozliczenia końcowego w ramach Działania 4.1 PO IG
2012-05-15 RB nr 31/2012 ORZEŁ SA: Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej ORZEŁ SA na lata 2012-2015
2012-05-15 RB nr 30/2012 ORZEŁ SA: Skonsolidowany raport kwartalny– I kwartał 2012
2012-05-15 RB nr 29/2012 ORZEŁ SA: Jednostkowy raport kwartalny– I kwartał 2012
2012-05-14 RB nr 28/2012 ORZEŁ SA: Raport miesięczny – kwiecień 2012
2012-05-14 RB nr 27/2012 ORZEŁ SA: Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - kwiecień 2012 r.
2012-04-27 RB nr 26/2012 ORZEŁ SA: Zakup działki w Poniatowej
2012-04-27 RB nr 25/2012 ORZEŁ SA: Wykup obligacji serii A
2012-04-17 RB nr 02/2012 ESPI K ORZEŁ SA: Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki - korekta
2012-04-17 RB nr 02/2012 ESPI ORZEŁ SA: Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki
2012-04-17 RB nr 01/2012 ESPI ORZEŁ SA: Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
2012-04-14 RB nr 24/2012 ORZEŁ SA: Raport miesięczny – marzec 2012
2012-04-14 RB nr 23/2012 ORZEŁ SA: Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - marzec 2012 r.
2012-04-10 RB nr 22/2012 ORZEŁ SA: Podpisanie kontraktu na dostawę granulatu gumowego
2012-04-10 RB nr 21/2012 ORZEŁ SA: Podpisanie umowy kredytu
2012-03-14 RB nr 20/2012 ORZEŁ SA: Podpisanie umowy na dostawę zużytych opon
2012-03-14 RB nr 19/2012 ORZEŁ SA: Raport miesięczny – luty 2012
2012-03-14 RB nr 18/2012 ORZEŁ SA: Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - luty 2012 r.
2012-02-29 RB nr 17/2012 ORZEŁ SA: Otrzymanie dotacji przez spółkę zależną ASTOR SA
2012-02-22 RB nr 16/2012 ORZEŁ SA: Złożenie wniosku o płatność końcową w ramach Działania 4.1 POIG
2012-02-17 RB nr 15/2012 ORZEŁ SA: Wyjaśnienie dotyczące aktywów trwałych Spółki
2012-02-17 RB nr 14/2012 ORZEŁ SA: Skonsolidowany raport kwartalny– IVQ 2011 - korekta
2012-02-14 RB nr 13/2012 ORZEŁ SA: Skonsolidowany raport kwartalny– IVQ 2011
2012-02-14 RB nr 12/2012 ORZEŁ SA: Jednostkowy raport kwartalny– IVQ 2011
2012-02-14 RB nr 11/2012 ORZEŁ SA: Raport miesięczny – styczeń 2012
2012-02-14 RB nr 10/2012 ORZEŁ SA: Wstępne wyniki finansowe za styczeń 2012 r.
2012-02-13 RB nr 08/2012 ORZEŁ SA: Zakończenie budowy Zakładu Produkcji Granulatu Gumowego
2012-02-13 RB nr 09/2012 ORZEŁ SA: Wpływ środków z płatności pośredniej w ramach Działania 8.2 POIG
2012-01-24 RB nr 07/2012 ORZEŁ SA: Podpisanie umowy kredytu nieodnawialnego
2012-01-16 RB nr 05/2012 Złożenie wniosku o dofinansowanie w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
2012-01-16 RB nr 06/2012 Informacja o przyznaniu przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości dofinansowania ze środków unijnych
2012-01-13 RB nr 01/2012 ORZEŁ SA: Harmonogram przekazywania raportów okresowych
2012-01-13 RB nr 02/2012 ORZEŁ SA: Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – grudzień 2011 r.
2012-01-13 RB nr 03/2012 ORZEŁ SA: Raport miesięczny – grudzień 2011
2012-01-13 RB nr 04/2012 ORZEŁ SA: Raport miesięczny - grudzień 2011 - uzupełnienie raportu z powodu brakującego załącznika
2011-12-28 RB nr 68/2011 ORZEŁ SA: Wybór biegłego rewidenta
2011-12-14 RB nr 66/2011 ORZEŁ SA: Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – listopad 2011 r.
2011-12-14 RB nr 67/2011 ORZEŁ SA: Raport miesięczny – listopad 2011
2011-12-07 RB nr 65/2011 ORZEŁ SA: Informacje nt bieżącej sytuacji Spółki
2011-11-18 RB nr 08/2011 ESPI ORZEŁ SA: Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce
2011-11-15 RB nr 64/2011 ORZEŁ SA: Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – październik 2011 r. – korekta raportu 58/2011
2011-11-15 RB nr 63/2011 ORZEŁ SA: Skonsolidowany raport kwartalny– IIIQ 2011
2011-11-15 RB nr 62/2011 ORZEŁ SA: Raport kwartalny jednostkowy – IIIQ 2011
2011-11-15 RB nr 61/2011 ORZEŁ SA: Prognozy finansowe
2011-11-15 RB nr 60/2011 ORZEŁ SA: Odwołanie prognoz finansowych
2011-11-14 RB nr 58/2011 ORZEŁ SA: Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – październik 2011 r.
2011-11-14 RB nr 59/2011 ORZEŁ SA: Raport miesięczny – październik 2011
2011-11-03 RB nr 57/2011 ORZEŁ SA: Wpływ środków z płatności pośredniej w ramach Działania 8.2 POIG
2011-10-28 RB nr 56/2011 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań 10.000 obligacji serii B ORZEŁ SA na rynku Catalyst
2011-10-24 RB nr 06/2011 ESPI Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce
2011-10-24 RB nr 07/2011 ESPI Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
2011-10-24 RB nr 55/2011 Transakcje na akcjach spółki ORZEŁ SA w tym przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów
2011-10-14 RB nr 53/2011 Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – wrzesień 2011 r.
2011-10-14 RB nr 54/2011 Raport miesięczny – wrzesień 2011
2011-09-25 RB nr 52/2011 ORZEŁ SA: Raport miesięczny – sierpień 2011
2011-09-14 RB nr 51/2011 Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – sierpień 2011 r.
2011-09-09 RB nr 05/2011 ESPI Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
2011-09-09 RB nr 04/2011 ESPI Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
2011-09-08 RB nr 50/2011 Odnowienie certyfikatu zgodności systemu zarządzania jakością
2011-09-02 RB nr 49/2011 Zakończenie subskrypcji Obligacji serii B - nota informacyjna
2011-09-02 RB nr 48/2011 Zakup 78% akcji spółki ASTOR S.A.
2011-08-22 RB nr 47/2011 Przydział obligacji serii B
2011-08-16 RB nr 46/2011 Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – lipiec 2011 r.
2011-08-16 RB nr 45/2011 Raport miesięczny – lipiec 2011
2011-08-16 RB nr 44/2011 Raport kwartalny – IIQ 2011
2011-08-16 RB nr 43/2011 Złożenie wniosku w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w ramach działania 1.7
2011-08-10 RB nr 42/2011 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nieruchomości w Poniatowej
2011-08-10 RB nr 41/2011 Złożenie wniosku o płatność pośrednią w ramach Działania 8.2 POIG
2011-08-08 RB nr 40/2011 Informacja o podpisaniu umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansowania projektu budowy drugiego zakładu produkcji granulatu ze środków unijnych
2011-07-27 RB nr 39/2011 Podjęcie uchwał w sprawie emisji obligacji serii B
2011-07-20 RB nr 38/2011 Uruchomienie drugiej części linii technologicznej w Zakładzie Produkcji Granulatu Gumowego
2011-07-20 RB nr 37/2011 Informacja o wpływie środków pieniężnych w ramach działania 4.1 z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu rozwoju ze środków unijnych
2011-07-14 RB nr 35/2011 Raport miesięczny – czerwiec 2011
2011-07-14 RB nr 34/2011 Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – czerwiec 2011 r.
2011-07-04 RB nr 33/2011 Zawiązanie spółki Tyre Logistics Sp. z o.o.
2011-06-29 RB nr 03/2011 ESPI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki ORZEŁ S.A. w dniu 28.06.2011r.
2011-06-29 RB nr 32/2011 Powołanie członków Zarządu drugiej kadencji
2011-06-29 RB nr 31/2011 Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki ORZEŁ S.A. w dniu 28 czerwca 2011 roku
2011-06-14 RB nr 30/2011 Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok
2011-06-14 RB nr 29/2011 Raport roczny ORZEŁ SA za 2010 rok
2011-06-14 RB nr 28/2011 Realizacja pierwszego etapu programu motywacyjnego
2011-06-14 RB nr 27/2011 Raport miesięczny – maj 2011
2011-06-14 RB nr 26/2011 Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – maj 2011 r.
2011-06-02 RB nr 25/2011 Uruchomienie Zakładu Produkcji Granulatu Gumowego
2011-06-02 RB nr 24/2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2011-05-13 RB nr 23/2011 Raport miesięczny - kwiecień 2011
2011-05-13 RB nr 22/2011 Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – kwiecień 2011 r.
2011-05-13 RB nr 21/2011 Raport kwartalny - IQ 2011
2011-05-10 RB nr 20/2011 Informacje od spółki zależnej CT ESTUDO Sp. z o.o. w sprawie złożonego wniosku o dotację
2011-04-26 RB nr 19/2011 Odpowiedź z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w związku z złożonym wnioskiem o dotację
2011-04-14 RB nr 18/2011 Raport miesięczny – marzec 2011
2011-04-14 RB nr 17/2011 Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – marzec 2011 r.
2011-04-04 RB nr 02/2011 ESPI Przekroczenie progu 20% ogólnej liczby głosów w spółce
2011-04-04 RB nr 01/2011 ESPI Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
2011-04-04 RB nr 16/2011 Złożenie wniosku w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 4.1 POIG
2011-03-21 RB nr 15/2011 Informacja ze spółki zależnej w sprawie złożonego wniosku o dofinansowanie
2011-03-14 RB nr 14/2011 Raport miesięczny – luty 2011
2011-03-14 RB nr 13/2011 Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – luty 2011 r.
2011-03-09 RB nr 12/2011 Harmonogram prac związanych z budową zakładu produkcji granulatu gumowego
2011-02-25 RB nr 11/2011 Informacja o wpływie drugą część zaliczki z działania 4.1 z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu rozwoju ze środków unijnych
2011-02-23 RB nr 10/2011 Odbiór pierwszych elementów linii technologicznej do produkcji granulatu gumowego
2011-02-18 RB nr 09/2011 Informacja o wpływie zaliczki z działania 4.1 z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu rozwoju ze środków unijnych
2011-02-14 RB nr 08/2011 Raport kwartalny – IVQ 2010
2011-02-14 RB nr 07/2011 Wstępne wyniki finansowe za styczeń 2011 r.
2011-02-14 RB nr 06/2011 Raport miesięczny – styczeń 2011
2011-01-14 RB nr 05/2011 Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – grudzień 2010 r.
2011-01-14 RB nr 04/2011 Korekta prognoz finansowych na rok 2010
2011-01-14 RB nr 03/2011 Harmonogram przekazywania raportów okresowych
2011-01-14 RB nr 02/2011 Raport miesięczny - grudzień
2011-01-04 RB nr 01/2011 Informacje związane z opóźnieniem wpłaty transzy środków z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 4.1 POIG
2010-12-28 RB nr 18/2010 ESPI Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
2010-12-23 RB nr 92/2010 Wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii D
2010-12-23 RB nr 93/2010 Wyniki przetargu na sprzedaż działek w Poniatowej
2010-12-23 RB nr 94/2010 Informacja o wpływie rozliczenia końcowego z działania 8.2 z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu rozwojowego ze środków unijnych
2010-12-22 RB nr 91/2010 Podwyższenie kapitału zakładowego – rejestracja przez Sąd Gospodarczy w Lublinie akcji serii D
2010-12-14 RB nr 89/2010 Raport miesięczny - listopad
2010-12-14 RB nr 90/2010 Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – listopad 2010 r.
2010-12-06 RB nr 87/2010 Informacja ze spółki zależnej w sprawie złożonego wniosku o dofinansowanie
2010-12-06 RB nr 88/2010 Złożenie wniosku w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 8.2
2010-11-19 RB nr 86/2010 Złożenie wniosku w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 4.1 POIG
2010-11-18 RB nr 85/2010 Informacja o wpływie zaliczki z działania 4.1 z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu rozwoju ze środków unijnych
2010-11-15 RB nr 82/2010 Raport kwartalny – IIIQ 2010
2010-11-15 RB nr 83/2010 Raport miesięczny - październik
2010-11-15 RB nr 84/2010 Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – październik 2010 r.
2010-11-04 RB nr 81/2010 Informacja o wpływie rozliczenia końcowego z działania 1.4 z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu rozwoju ze środków unijnych
2010-10-28 RB nr 80/2010 Informacje w związku z emisją akcji serii D
2010-10-26 RB nr 79/2010 Zakończenie subskrypcji akcji serii D
2010-10-20 RB nr 78/2010 Informacja o wpływie ostatniej transzy środków z Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu rozwoju ze środków unijnych
2010-10-13 RB nr 17/2010 ESPI Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
2010-10-08 RB nr 15 ESPI 2010 Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
2010-10-08 RB nr 16 ESPI 2010 Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
2010-10-02 RB nr 75/2010 Podpisanie umowy inwestycyjnej
2010-09-29 RB nr 74/2010 Zapisy na akcje serii D - formularz zapisu
2010-09-28 RB nr 73/2010 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań Praw Poboru Akcji Serii D
2010-09-22 RB nr 72/2010 Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na NewConnect praw poboru, praw do akcji (PDA) oraz akcji serii D
2010-09-14 RB nr 69/2010 Raport miesięczny - sierpień
2010-09-14 RB nr 70/2010 Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – sierpień 2010 r.
2010-09-14 RB nr 71/2010 Publikacja ogłoszenia w MSiG w sprawie emisji akcji serii D
2010-08-31 RB nr 67/2010 Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2010 r. opublikowanego raportem bieżącym nr 62/2010 z dnia 16 sierpnia 2010r.
2010-08-31 RB nr 68/2010 Planowany harmonogram procesu subskrypcji Akcji serii D
2010-08-24 RB nr 65/2010 Treść uchwał podjętych na NWZA spółki ORZEŁ S.A. w dniu 24 sierpnia 2010 roku
2010-08-24 RB nr 14/2010 ESPI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki ORZEŁ S.A. w dniu 24.08.2010r.
2010-08-24 RB nr 66/2010 Określenie terminu otwarcia subskrypcji akcji serii D
2010-08-20 RB nr 64/2010 Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – lipiec 2010 r.
2010-08-17 RB nr 63/2010 Podpisanie umowy dotyczącej robót budowlanych
2010-08-16 RB nr 61/2010 Raport miesięczny - lipiec
2010-08-16 RB nr 62/2010 Raport kwartalny – IIQ 2010
2010-08-05 RB nr 13/2010 ESPI Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych - korekta
2010-08-05 RB nr 59/2010 2010-08-05 Podpisanie umowy na zakup linii do recyklingu opon – korekta
2010-08-05 RB nr 60/2010 2010-08-05 Wybór biegłego rewidenta
2010-08-02 RB nr 11/2010 ESPI 2010-08-02 Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
2010-08-02 RB nr 12/2010 ESPI Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
2010-08-02 RB nr 57/2010 2010-08-02 Podpisanie umowy na zakup linii do recyklingu opon
2010-08-02 RB nr 58/2010 2010-08-02 Podpisanie umowy pośrednictwa i sprzedaży granulatu gumowego
2010-07-29 RB nr 54/2010 2010-07-29 Złożenie wniosku o płatność końcową w ramach Działania 1.4 POIG
2010-07-29 RB nr 55/2010 2010-07-29 Złożenie wniosku o płatność zaliczkową w ramach Działania 4.1 POIG
2010-07-29 RB nr 56/2010 2010-07-29 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2010-07-22 RB nr 53/2010 2010-07-22 Uzyskanie pozwolenia na budowę
2010-07-20 RB nr 51/2010 2010-07-20 Postanowienie Sądu w sprawie rejestracji zmian w Statucie Spółki
2010-07-20 RB nr 52/2010 2010-07-20 Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – czerwiec 2010 r.
2010-07-14 RB nr 49/2010 2010-07-14 Raport miesięczny - czerwiec
2010-07-14 Rb nr 50/2010 2010-07-14 Podpisanie listu intencyjnego
2010-07-02 RB nr 48/2010 2010-07-02 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań 7.260 obligacji ORZEŁ SA na Catalyst
2010-07-01 RB nr 46/2010 2010-07-01 Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
2010-07-01 RB nr 47/2010 2010-07-01 Regulamin Programu Motywacyjnego Spółki
2010-06-30 RB nr 45/2010 2010-06-30 Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki ORZEŁ S.A. w dniu 30 czerwca 2010 roku
2010-06-30 RB nr 10/2010 ESPI 2010-06-30 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki ORZEŁ S.A. w dniu 30.06.2010r.
2010-06-17 RB nr 44/2010 2010-06-17 Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – maj 2010 r.
2010-06-15 RB nr 09/2010 ESPI 2010-06-15 Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce
2010-06-14 RB nr 42/2010 2010-06-14 Raport roczny ORZEŁ SA za 2009 rok
2010-06-14 Rb nr 43/2010 2010-06-14 Raport miesięczny - maj
2010-06-10 RB nr 41/2010 2010-06-10 Wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii C
2010-06-10 RB nr 08/2010 ESPI 2010-06-10 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
2010-06-08 RB nr 40/2010 2010-06-08 Podwyższenie kapitału zakładowego - rejestracja przez Sąd Gospodarczy w Lublinie akcji serii C
2010-06-02 RB nr 39/2010 2010-06-02 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2010-05-20 RB nr 37/2010 2010-05-20 Informacja o podpisaniu umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansowania projektu budowy fabryki granulatu ze środków unijnych
2010-05-20 RB nr 38/2010 2010-05-20 Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - kwiecień 2010 r.
2010-05-17 RB nr 36/2010 2010-05-17 Raport kwartalny – IQ 2010 r.
2010-05-14 RB nr 35/2010 2010-05-14 Raport miesięczny – kwiecień
2010-05-12 RB nr 33/2010 2010-05-12 Zawiązanie spółki Centrum Technologii ESTUDO Sp. z o.o.
2010-05-12 RB nr 34/2010 2010-05-12 Złożenie wniosku o dofinansowanie w Lubelskiej Agencji Wsparcia Przedsiębiorczości w Lublinie
2010-05-10 RB nr 32/2010 2010 -05-10 Zakończenie subskrypcji Obligacji serii A – nota informacyjna
2010-04-26 RB nr 31/2010 2010-04-26 Nabycie nieruchomości w Poniatowej
2010-04-19 RB nr 30/2010 2010-04-19 Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - marzec 2010 r.
2010-04-15 RB nr 29/2010 2010-04-15 Raport miesięczny - marzec
2010-03-29 RB nr 28/2010 2010-03-29 Zakończenie subskrypcji akcji serii C
2010-03-26 RB nr 27/2010 2010-03-26 Podjęcie uchwał w sprawie emisji obligacji
2010-03-24 RB nr 26/2010 2010-03-24 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu NewConnect praw do akcji serii C.
2010-03-19 RB nr 25/2010 2010-03-19 Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - luty 2010 r.
2010-03-17 RB nr 24/2010 2010-03-17 Emisja Akcji Serii C
2010-03-15 RB nr 23/2010 2010-03-15 Raport miesięczny - luty 2010
2010-03-12 RB nr 06/2010 ESPI 2010-03-12 Korekta raportu nr 5/2010 dotyczącego transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych
2010-03-11 RB nr 05/2010 ESPI 2010-03-11 Transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnych
2010-03-09 RB nr 22/2010 2010-03-09 Odpowiedź od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w związku z złożonym wnioskiem o dotację
2010-03-05 RB nr 02/2010 ESPI 2010-03-05 Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
2010-03-05 RB nr 03/2010 ESPI 2010-03-05 Transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnych
2010-02-22 RB nr 21/2010 2010-02-22 Informacja o podpisaniu umowy z Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości dofinansowania projektu rozwoju ze środków unijnych
2010-02-16 RB nr 19/2010 2010-02-16 Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń 2010 r.
2010-02-16 RB nr 20/2010 2010-02-16 Podpisanie porozumienia w sprawie nabycia nieruchomości
2010-02-15 RB nr 18/2010 2010-02-15 Raport kwartalny 4Q 2009
2010-02-12 RB nr 16/2010 2010-02-11 Notowanie Praw Poboru Akcji Serii C
2010-02-12 RB nr 17/2010 2010-02-12 Raport miesięczny - styczeń
2010-02-10 RB nr 14/2010 2010-02-10 Zapisy na akcje serii C - formularz zapisu
2010-02-10 RB nr 15/2010 2010-02-10 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań Praw Poboru Akcji Serii C
2010-02-05 RB nr 11/2010 2010-02-05 Wyniki finansowe za okres od 1 stycznia 2009 do 31 października 2009r.
2010-02-05 RB nr 12/2010 2010-02-05 Wykonanie prognoz podanych w Dokumencie Informacyjnym z kwietnia 2008r.
2010-02-05 RB nr 13/2010 2010-02-05 Prognozy finansowe
2010-02-03 RB nr 10/2010 2010-02-03 Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na NewConnect praw poboru, praw do akcji (PDA) oraz akcji serii C
2010-01-29 RB nr 09/2010 2010-01-29 Publikacja ogłoszenia w MSiG w sprawie emisji akcji serii C
2010-01-27 RB nr 01/2010 ESPI 2010-01-27 Transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnych
2010-01-22 RB nr 06/2010 2010-01-22 Rejestracja Praw Poboru akcji serii C przez KDPW
2010-01-22 RB nr 07/2010 2010-01-22 Uchwała KDPW - zarejestrowanie PDA i Akcji serii C
2010-01-22 RB nr 08/2010 2010-01-22 Odpowiedź od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w związku z złożonym wnioskiem o dotację
2010-01-21 RB nr 05/2010 2010-01-21 Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - grudzień 2009 r.
2010-01-19 RB nr 04/2010 Ustalenie ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii C
2010-01-15 RB nr 03/2010 2010-01-15 Informacja o przyznaniu przez Lubelską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansowania projektu rozwoju ze środków unijnych
2010-01-14 RB nr 02/2010 2010-01-14 Harmonogram przekazywania raportów okresowych
2010-01-12 RB nr 01/2010 2010-01-12 Raport miesięczny - grudzień
2009-12-18 RB nr 41/2009 2009-12-18 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. w dniu 18 grudnia 2009
2009-12-18 RB nr 40/2009 2009-12-18 Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - listopad 2009 r.
2009-12-18 RB nr 39/2009 2009-12-18 Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
2009-12-14 RB nr 38/2009 2009-12-14 Raport miesięczny - listopad
2009-11-25 RB nr 37/2009 2009-11-25 Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2009 r. opublikowanego raportem bieżącym nr 30/2009 z dnia 12 listopada 2009r.
2009-11-24 RB nr 36/2009 2009-11-24 Informacja w sprawie złożonego wniosku o dotację unijną
2009-11-24 RB nr 36/2009 2009-11-24 Informacja w sprawie złożonego wniosku o dotację unijną
2009-11-24 RB nr 35/2009 2009-11-24 Korekta raportu bieżącego nr 34/2009 z dnia 20.11.2009r.
2009-11-20 RB nr 34/2009 2009-11-20 Projekty uchwał na NWZ zwołane na dzień 18 grudnia 2009
2009-11-20 RB nr 33/2009 2009-11-20 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2009-11-12 RB nr 32/2009 2009-11-12 Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - październik 2009 r.
2009-11-12 RB nr 31/2009 2009-11-12 Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - październik 2009 r.
2009-11-12 RB nr 30/2009 2009-11-12 Raport okresowy za III kwartał 2009 roku
2009-11-12 RB nr 29/2009 2009-11-12 Raport miesięczny - październik
2009-11-03 RB nr 28/2009 2009-11-03 Odpowiedź od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w związku z złożonym protestem
2009-09-18 RB nr 23/2009 2009-09-18 Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - sierpień 2009 r.
2009-09-17 RB nr 22/2009 2009-09-17 Raport miesięczny – sierpień
2009-09-14 RB nr 21/2009 2009-09-14 Informacja o niezakwalifikowaniu projektu rozwoju przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do dofinansowania ze środków unijnych
2009-08-19 RB nr 20/2009 2009-08-19 Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - lipiec 2009 r.
2009-08-04 RB nr 19/2009 2009-08-04 Raport okresowy półroczny
2009-07-31 RB nr 18/2009 2009-07-31 Informacja o podpisaniu umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu rozwoju ze środków unijnych
2009-07-20 RB nr 17/2009 2009-07-20 Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - czerwiec 2009 r.
2009-06-30 RB nr 16/2009 2009-06-30 Informacja o przyznaniu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansowania projektu rozwoju ze środków unijnych
2009-06-24 RB nr 01/2009 ESPI 2009-06-24 Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 19.06.2009r
2009-06-22 RB nr 15/2009 2009-06-22 Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - maj 2009 r.
2009-06-22 RB nr 14/2009 2009-06-22 Powołanie Członka Rady Nadzorczej ORZEŁ S.A.
2009-06-19 RB nr 13/2009 2009-06-19 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. w dniu 19 czerwca 2009
2009-06-10 RB nr 12/2009 2009-06-10 Termin składania świadectw depozytowych
2009-06-02 RB nr 11/2009 2009-06-02 Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 19 czerwca 2009
2009-05-27 RB nr 10/2009 2009-05-27 Raport okresowy roczny
2009-05-27 RB nr 09/2009 2009-05-27 Ponowne przesłanie raportu rocznego Orzeł S.A. za 2008r. ze względu na zmianę formatu
2009-05-27 RB nr 08/2009 2009-05-27 Informacja o realizowanych projektach rozwojowych ze środków unijnych
2009-05-25 RB nr 07/2009 2009-05-25 Zwołanie Zwyczajnego walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2009-05-25 RB nr 06/2009 2009-05-25 Raport roczny za rok obrotowy 2008
2009-05-20 RB nr 05/2009 2009-05-20 Wstępne wyniki finansowe za miesiąc styczeń - kwiecień 2009 r.
2009-04-20 RB nr 04/2009 2009-04-20 Wstępne wyniki finansowe za miesiąc styczeń - marzec 2009 r.
2009-03-20 RB nr 03/2009 2009-03-20 Wstępne wyniki finansowe za miesiąc styczeń - luty 2009 r.
2009-02-20 RB nr 02/2009 2009-02-20 Wstępne wyniki finansowe za miesiąc styczeń 2009 r.
2009-01-19 RB nr 01/2009 2009-01-19 Wyniki finansowe za okres styczeń – grudzień 2008 r.
2008-12-22 RB nr 35/2008 2008-12-22 Zawarcie umowy kredytowej
2008-12-19 RB nr 34/2008 2008-12-19 Wyniki finansowe za okres styczeń – listopad 2008 r.
2008-12-19 RB nr 33/2008 2008-12-19 Informacja o podpisaniu umowy z Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu rozwoju ze środków unijnych
2008-12-13 RB nr 32/2008 2008-12-13 Informacja o podpisaniu umowy z Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu rozwoju ze środków unijnych
2008-11-28 RB nr 31/2008 2008-11-28 Informacja o podpisaniu umowy z Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu rozwoju ze środków unijnych
2008-11-28 RB nr 30/2008 2008-11-28 Informacja o podpisaniu umowy z Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu rozwoju ze środków unijnych
2008-11-20 RB nr 29/2008 2008-11-20 Wyniki finansowe za okres styczeń – październik 2008 r.
2008-10-30 RB nr 28/2008 2008-10-30 Informacja o przyznaniu przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości dofinansowania projektu rozwoju ze środków unijnych
2008-10-30 RB nr 27/2008 2008-10-30 Informacja o przyznaniu przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości dofinansowania projektu rozwoju ze środków unijnych
2008-10-24 RB nr 05/2008 ESPI 2008-10-24 Transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnych
2008-10-22 RB nr 26/2008 2008-10-22 Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
2008-10-16 RB nr 25/2008 2008-10-16 Wyniki finansowe za okres styczeń – wrzesień 2008 r.
2008-09-19 RB nr 24/2008 2008-09-19 Wyniki finansowe za okres styczeń – sierpień 2008 r.
2008-09-12 RB nr 23/2008 2008-09-12 Otrzymanie certyfikatu ISO 9001:2000
2008-09-12 RB nr 22/2008 2008-09-12 Otrzymanie certyfikatu ISO 9001:2000
2008-09-02 RB nr 21/2008 2008-09-02 Powołanie Członka Zarządu ORZEŁ S.A.
2008-08-19 RB nr 20/2008 2008-08-19 Wyniki finansowe za okres styczeń – lipiec 2008 r.
2008-08-04 RB nr 19/2008 2008-08-04 Raport ORZEŁ S.A. za okres I półrocze 2008
2008-07-22 RB nr 18/2008 2008-07-22 Informacja o otrzymaniu pozwolenia na budowę.
2008-07-18 RB nr 17/2008 2008-07-18 Wyniki finansowe za okres styczeń – czerwiec 2008 r.
2008-06-19 RB nr 16/2008 2008-06-19 Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – maj 2008 r.
2008-06-03 RB nr 04/2008 ESPI Korekta raportu nr 2 / 2008 dotyczącego transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych
2008-05-26 RB nr 03/2008 ESPI Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
2008-05-21 RB nr 15/2008 2008-05-21 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii B na rynku NewConnect oraz zakończenie notowań praw do akcji serii B.
2008-05-21 RB nr 14/2008 2008-05-21 Informacja o wstępnej akceptacji planu projektu współfinansowanego ze środków unijnych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości.
2008-05-20 RB nr 13/2008 2008-05-20 Zawarcie umowy lokaty terminowej
2008-05-20 RB nr 12/2008 2008-05-20 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
2008-05-19 RB nr 11/2008 2008-05-19 Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – kwiecień 2008 r.
2008-04-24 RB nr 02/2008 ESPI Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
2008-04-24 RB nr 01/2008 ESPI 2008-04-24 Informacja o przydzieleniu konta w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji (ESPI)
2008-04-21 RB nr 10/2008 2008-04-21 Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – marzec 2008 r.
2008-04-21 RB nr 09/2008 2008-04-21 Terminy publikowania informacji o wynikach finansowych spółki.
2008-04-09 RB nr 08/2008 2008-04-09 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji serii B.
2008-04-09 RB nr 07/2008 2008-04-09 Informacja o ustanowieniu blokady na akcjach.
2008-04-09 RB nr 06/2008 2008-04-09 Określenie dnia rejestracji praw do akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
2008-04-09 RB nr 05/2008 2008-04-09 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu NewConnect praw do akcji serii B.
2008-04-08 RB nr 04/2008 2008-04-08 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii B oraz praw do akcji serii B
2008-04-03 RB nr 03/2008 2008-04-03 Zakończenie subskrypcji akcji serii B w ofercie prywatnej ORZEŁ S. A
2008-04-03 RB nr 02/2008 2008-04-03 Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji i praw do akcji
2008-04-03 RB nr 01/2008 Uzyskanie dostępu do systemu EBI
Salon Opon

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania wykonanych akcji użytkownika oraz zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.