Bądź na bieżąco
zapisz się do newslettera

WZA 22 czerwca 2015

Termin: 22.06.2015 r., godz. 12.00

Miejsce: Poniatowa, ul. Przemysłowa 50

 

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1)      Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2)      Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3)  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4)      Przyjęcie porządku obrad.

5)      Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6)      Rozpatrzenie i zatwierdzenie:

a)      jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku,

b)      jednostkowego sprawozdania z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku,

c)      sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014.

7)      Podjęcie uchwał w sprawie:  

a)      pokrycia straty za rok obrotowy 2014,

b)      udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2014 roku,

c)      udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2014 roku.

8)      Wolne wnioski.

9)      Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

 Pliki do pobrania:

 ORZEŁ SA: Ogłoszenie o zwołaniu WZA

 ORZEŁ SA: Projekty uchwał

 ORZEŁ SA: Treść uchwał podjetych na ZWZ w dniu 22 czerwca 2015

        

  ORZEŁ SA Wzór pełnomocnictwa dla mocodawcy będącego osobą fizyczną .doc

  ORZEŁ SA Wzór pełnomocnictwa dla mocodawcy będącego osobą prawną .doc

 

 

 

Salon Opon

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania wykonanych akcji użytkownika oraz zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.